การฝากเงิน

💲การฝากเงินสามารถที่จะฝากได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผ่านช่องทางต่างๆเช่นนี้%
-ช่องทางตู้ATM
-ช่องทางตู้CDM
-ช่องทาง MOBILE BANKING
-และช่องทางINTERNET BANKING
เพื่อความรวดเร็วและปลอดภัย ท่านลูกค้า ควรจะต้องเก็บใบสลิปบันทึกรายการเพื่อเป็นหลักฐานฝากเข้ามาในบริษัทของเรา และแจ้งเวลาจำนวนเงินทุกครั้งที่ฝากเข้ามา จนกระทั่งทางเราเช็คเห็นยอดเงินที่เข้ามา แล้วทำการยืนยันพร้อมโดยอัพยอดให้ทันที.

ถามรายละเอียดโทร: 0631-272-253 / 0631-272-254/ 0631-272-251

LINE ID: winwin778899

LINE ID: winwin_778899

การถอนเงิน

การถอนเงินลูกค้าสามารถที่จะถอนได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยตามนโยบายที่บริษัทตั้งไว้!
1-แจ้งUser
2-แจ้งจำนวนเงิน
3-แจ้งหมายเลขบัญชีชื่อบัญชี
(บัญชีถอนเงินเป็นบัญชีที่สมัครมาวันแรกเท่านั้น) หากว่าลูกค้าไม่ทำตามกฎ คือการตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด!!!

ถามรายละเอียดโทร: 0631-272-253 / 0631-272-254/ 0631-272-251

LINE ID: winwin778899

LINE ID: winwin_778899